Oefening 8

De eerste dagen van 2021. We verwachten veel van komend jaar of misschien weinig maar niemand weet hoe het zal lopen. Het kerstkind is geboren en alle betrokkenen uit het kerstverhaal verwachten veel maar de eerste tijd gebeurt er nog niet veel in Jezus leven van wat wij weten. Toch is het plan al af, God heeft het allemaal al bedacht. Hij wist al hoe het leven van Jezus zou lopen, welke mensen Hij zou ontmoeten en bovenal wat Jezus zijn einddoel was.

Nieuwjaarsdag is zo’n moment van vooruit kijken. Vaak wordt dit gekoppeld aan goede voornemens en doelen die je dit jaar wil bereiken. Bijvoorbeeld dit jaar ga ik mijn rijbewijs halen of afstuderen of ergens anders wonen. Dit zijn concrete (mogelijk SMART-)doelen. Je kan jezelf ook doelen stellen over je manier van leven. Zo kun je proberen minder plastic te gebruiken, meer om te zien naar bepaalde vrienden of familieleden of proberen geduldiger te zijn dit jaar. Monniken en nonnen hebben een voor de buitenwereld radicale manier van leven. Deze levenswijze is verschillend van de wereld, het is hoe zij willen leven, God willen zoeken en in verbondenheid met mensen om hen heen willen zijn.
Monniken en nonnen noemen dit hun eigen Leefregel. Vaak is zo’n leefregel per kloosterlijke stroming vastgesteld (voor nieuwsgierigen: zie onderaan twee links naar twee relatief korte en toegankelijke leefregels).

In het Jongerenklooster hebben we een keer de opdracht gekregen onze eigen leefregel te schrijven. Om zo na te denken over hoe jij in het leven staat, wat jij belangrijk vind, hoé jij wil leven. Aangezien wij toen, en jij nu naar alle waarschijnlijkheid niet verbonden bent aan een kloosterlijke stroming mag je zelf bepalen hoe je leeft.
Waarschijnlijk heb je van huis uit waarden en normen meegekregen en ben je door het leven en je eigen ervaringen gevormd tot wie je nu bent.

Daarom de opdracht voor deze week:
Schrijf je eigen leefregel.
Bedenk voor jezelf: Waar wil ik mij aan toewijden in mijn leven? Waar wil ik mijn focus op leggen? In leven, in geloof.
Ik heb dit zelf aangepakt door eerst een aantal punten op te schrijven voor mijzelf wat ik belangrijk vind in mijn leven. Hoe God een rol heeft in alles. En hoe ik als persoon in het leven sta. Daarna heb ik dit uitgeschreven in een langere tekst.
De vorm van zo’n regel maakt niet uit. Vind je puntsgewijs prettig, moet het concreet, doelmatig of mag het ook (wollig) idealistisch? Zoek je eigen weg want het is immers je eigen document.

Ook al weten wij het (eind)doel van ons leven niet, God weet wel alles. En nog belangrijker: Hij is overal bij.
Een gezegend nieuw jaar gewenst.

Wil je iets delen over je proces of resultaat? Zet het in de reacties of stuur een mail naar welkom@jongerenklooster.nl. Wil je voor jou persoonlijk of voor iemand anders laten bidden? Stuur dan een mail naar gebed@jongerenklooster.nl.

* Extraatje: Regel van Augustinus > https://www.osabel.be/NL/regel_l.php?id=2
Regel van de Kamelitessen > De karmelregel – Karmelbeweging