Oefening 9

Dingen waar het verlangen naar uitgaat

Na het stilstaan bij hoe je wilt leven en het schrijven van je eigen leefregel vorige week eindigen we deze serie kloosterlessen met inspiratie waar je de komende periode nog een tijdje op voort kunt teren. Het gaat om onze ‘huistekst’ van het Jongerenklooster: de Desiderata. Dat kan worden vertaald met ‘dingen waar het verlangen naar uitgaat’. Het is een soort manifest en staat vol met wijsheden waar je je leven naar in kunt richten.

Desiderata

Kies kalm je weg temidden van het rumoer en de haast en herinner je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Sta, zoveel mogelijk met behoud van je eigen karakter, met iedereen op goede voet. Spreek rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen;
ook naar hen die onwetend zijn, ook zij hebben hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij zijn een kwelling voor de geest.
Indien je je met anderen vergelijkt, kun je ijdel worden, of verbitterd, want er zullen mensen zijn die minder of groter zijn dan jij. Geniet zowel van wat er bereikt is als van je plannen.

Houd belangstelling voor je eigen werk, hoe eenvoudig ook, want onder de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. Wees voorzichtig in zaken want de wereld is vol arglist. Maar laat je niet blind maken voor de deugd die er is; veel mensen streven naar hoge idealen en het leven is vol heldenmoed.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees ook niet cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren en doe met gratie afstand van de dingen van de jeugd. Kweek de geestkracht aan die bij plotselinge tegenslag kan beschermen, maar maak jezelf niet bang met spookbeelden. Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.
Houd je aan een gezonde discipline.

Je bent een kind van de schepping, je hebt het recht er te zijn. En of je het begrijpt of niet, de schepping ontvouwt zich ongetwijfeld naar haar wet.

Leef daarom in vrede met God, wat voor beeld je ook van Hem hebt. En wat ook je werk en streven moge zijn, bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel.

Ondanks haar veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen is de wereld toch mooi.
Wees zorgzaam. Streef ernaar gelukkig te zijn.

-Max Ehrmann, 1927-

Net als de eerdere keren kun je de onderstaande verkorte lectio divina stappen zelf doorlopen of met iemand samen doen:
Neem een moment om stil te worden
Lees de tekst langzaam en aandachtig.
Waar raakt deze tekst jou? Welke zin spreekt jou op dit moment aan, trekt jouw aandacht?
Welk verlangen heb je? Hoe zou je deze wijsheid mee willen nemen in je leven, dit nieuwe jaar in? Waar zou jij in willen groeien?

Een alternatieve opdracht kan zijn om de komende tijd iedere week één zin of een alinea te lezen en daar een week mee te gaan leven en te ontdekken welke wijsheid er voor jou in zit.

Als je iets wilt delen over jouw ervaring kan dat via de reacties hieronder of welkom@jongerenklooster.nl. Wil je voor jou persoonlijk of voor iemand anders laten bidden? Stuur dan een mail naar gebed@jongerenklooster.nl.