Jongerenklooster podcast Bronteksten 3 : De regel van Augustinus vs de regel van Benedictus

In deze laatste podcast sluiten we het seizoen af in stijl met een grote showdown. De regel van Benedictus versus de regel van Augustinus. Twee van de meest invloedrijke koosterregels komen tegenover elkaar te staan, gerechtvaardigd door één belangrijke vraag: Wat is de beste kloosterregel voor jonge mensen? Broeder Catharinus en broeder Timoteüs nemen het tegen elkaar op in de conclusie van dit seizoen. Zuster Mirjam zal ervoor zorgen dat deze twee novicen elkaar niet in de haren vliegen en velt streng maar rechtvaardig het eindoordeel. Welke regel het meest geschikt is voor jonge mensen? Welke lessen zitten er voor ons in verstopt? Luister en ontrafel!