STEUN ONS! Sponsor één van de jongeren

STEUN ONS!

Sponsor één van onze jongeren


U kunt op een unieke manier een dragende kracht achter het Jongerenklooster zijn. We zijn een vrijwilligersorganisatie, en werken dus met een heel kleine begroting. Maar alles kost wel geld, en bovendien is niet iedere jongere die bij ons wil wonen even draagkrachtig. Ze hebben uw steun nodig – ook gewoon in klinkende munt. Natuurlijk doen we wat terug. Er zijn drie manieren waarop u het Jongerenklooster vleugels kunt geven:

  1. U sponsort (tot wederopzegging) jaarlijks 50 euro.
  2. U sponsort eenmalig 1000 euro, en u mag drie jaar lang één keer per jaar een jongere uit uw omgeving gratis mee laten doen met een van onze Jongerenweekenden. Dat kan een (klein)kind zijn, een jongere uit uw gemeente, een jongere die u ontmoet in de supermarkt … u deelt de vleugels uit.
  3. U sponsort het verblijf van een jongere die dat bedrag niet, of niet helemaal, kan ophoesten. U mag zelf weten hoe hoog dat éénmalige of maandelijkse bedrag is.

Stichting Jongerenklooster heeft de ANBI status. Uw gift is belastingaftrekbaar.

Ik wil een jongere sponsoren

Totaal: € -