Selecteer een pagina

Jongerenklooster Podcast

De Jongerenklooster Podcast is een initiatief van (oud) kloosterlingen, Tim en Mirjam. Elke week nemen ze je mee in een kloosterlijk verhaal waarbij ze telkens opzoek gaan naar datgene wat ze zelf ook hebben ervaren binnen de muren van het jongerenklooster. 

In het Jongerenklooster zetten we elke vrijdag een ochtend apart voor onze vorming. We kregen bezoek van kloosterlingen, doken in de kloosterregels, of maakten een mini-pelgrimage. Samen zochten we naar wijsheden in de eeuwenoude kloostertraditie, naar handvatten voor het roerige leven van twintigers in de eenentwintigste eeuw. Dat gaf ons waardevolle inzichten, maar meestal bleven deze beperkt tot de muren van onze eigen woonkamer. 

Met deze Jongerenkloosterpodcast willen we jou, in jouw eigen woonkamer, meenemen in ons vormingsprogramma. We nodigen je uit om één uur per week apart te zetten en mee te gaan op onze zoektocht in de wereld van kloosters en hun bijzondere bewoners. We gaan in gesprek met elkaar en met gasten uit het monastieke leven. ‘Wij’ zijn in dit geval broeder Catharinus, zuster Mirjam (alias zuster Henk) en broeder Tim. We hopen dat onze gesprekken met en over kloosters jou nieuwsgierig kunnen maken naar deze bijzondere plekken, die je kunnen helpen om je leven te richten op God in stilte en gebed. 

Heb je suggesties, vragen of opmerkingen? Wees welkom! Neem contact met ons op via welkom@jongerenklooster.nl of het contactformulier op onze website. 

Alle afleveringen


Jongerenklooster podcast Bronteksten 3 : De regel van Augustinus vs de regel van Benedictus

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast Bronteksten 3 : De regel van Augustinus vs de regel van Benedictus
Loading
/

In deze laatste podcast sluiten we het seizoen af in stijl met een grote showdown. De regel van Benedictus versus de regel van Augustinus. Twee van de meest invloedrijke koosterregels komen tegenover elkaar te staan, gerechtvaardigd door één belangrijke vraag: Wat is de beste kloosterregel voor jonge mensen? Broeder Catharinus en broeder Timoteüs nemen het tegen elkaar op in de conclusie van dit seizoen. Zuster Mirjam zal ervoor zorgen dat deze twee novicen elkaar niet in de haren vliegen en velt streng maar rechtvaardig het eindoordeel. Welke regel het meest geschikt is voor jonge mensen? Welke lessen zitten er voor ons in verstopt? Luister en ontrafel!

Jongerenklooster podcast aflevering 9: Het getijdengebed thuis en onderweg, met zuster Marian. Over de motor van het kloosterleven

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 9: Het getijdengebed thuis en onderweg, met zuster Marian. Over de motor van het kloosterleven
Loading
/

Vandaag besluiten we ons thema over de motor van ieder kloosterleven, het getijdengebed. Hoe deden wij dit in het Jongerenklooster? En hoe kun je deze voorbeelden als luisteraar gebruiken in de praktijk? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een kloosterzusje uitgenodigd waarvan we hebben gemerkt dat ze liturgie in de vingers heeft: zuster Marian. We lopen met haar langs twee jaar lang getijdengebeden in het Jongerenklooster en maken een vertaalslag over hoe je dat nu kan toepassen in het leven van dag tot dag. !Belangrijk! voor het downloaden van het Klein Getijdenboek van het Jongerenklooster, klik op de afleveringpagina van podcast aflevering 9. Dus niet in het archief van de Jongerenkloosterpodcast. Dat is de blauwe link van aflevering negen in de archiefpagina. Je vind het Klein Getijdenboek dan onderaan deze pagina: https://jongerenklooster.nl/podcast/

Jongerenklooster podcast aflevering 8: De liturgie van een getijdengebed, met broeder Christiaan. Over de motor van het kloosterleven

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 8: De liturgie van een getijdengebed, met broeder Christiaan. Over de motor van het kloosterleven
Loading
/

Vandaag vervolgen onze zoektocht naar over de motor van ieder kloosterleven: het getijdengebed. Dit keer aangevlogen vanuit de liturgie. Daarvoor hebben we een oude bekende van het jongerenklooster uitgenodigd. Broeder Christiaan WInter. Christiaan is een goede vriend van het jongerenklooster en was de cantor en samensteller van de getijdengebeden op de kloosterfestivals. We gaan het hebben over de toegevoegde waarde van een vaste liturgie. Waarom moet altijd alles dichtgetimmerd worden en volgens een beklemmend stramien?

Jongerenklooster podcast aflevering 7 (extra): Nieuwe ruimtes, eigen huiskapel met zuster Talitha. Over de motor van het kloosterleven

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 7 (extra): Nieuwe ruimtes, eigen huiskapel met zuster Talitha. Over de motor van het kloosterleven
Loading
/

Dit is de staart van het gesprek over de toegevoegde waarde van een vaste bidruimte van aflevering 7. Een extra aflevering in het licht van aankomende ontwikkelingen binnen het jongerenklooster. We kijken vooruit door ons gesprek te vervolgen en lichten een tipje op van de sluier over de zoektocht naar een nieuw gebedshuis. Want waar let je dan op? En wat zou je daarvan kunnen leren als je thuis je eigen gebedsruimte vormgeeft?

Jongerenklooster podcast aflevering 7: Eigen huis, eigen kapel met zuster Talitha. Over de motor van het kloosterleven

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 7: Eigen huis, eigen kapel met zuster Talitha. Over de motor van het kloosterleven
Loading
/

Vandaag maken we een begin aan het laatste themablok. In de laatste drie afleveringen gaan we in gesprek over de motor van ieder kloosterleven: het getijdengebed. In deze aflevering kijken we door de lens van de kapel. Wat is de toegevoegde waarde van een vaste plek om te bidden? Heb je dat überhaupt nodig? Bidden kan toch overal? Voor deze aflevering hebben we zuster Talitha uitgenodigd, zij was binnen onze gemeenschap de eerste die na haar verhuizing een eigen huiskapel had ingericht.

De staart van dit gesprek over de toegevoegde waarde van een vaste bidruimte is niet in deze aflevering opgenomen, maar komt als extra aflevering maandag, op tweede pinksterdag online. In het licht van aankomende ontwikkelingen binnen het jongerenklooster leek het ons goed om daar vast naar vooruit te wijzen door het gesprek te vervolgen en naar de toekomst te kijken.

Jongerenklooster podcast Bronteksten 2 : Dialoog met novicen

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast Bronteksten 2 : Dialoog met novicen
Loading
/

Eéns in de vier weken maken we een uitstapje van ons gebruikelijke podcast format en gaan we de diepte in met een brontekst.. In de serie ‘Bronteksten’ word je in zo’n 20 minuten meegenomen naar de bronnen van de kloostertraditie: teksten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kloosterleven, geschreven als inspiratie voor de jongeren van toen. Obscure pareltjes of grote namen, zuster Mirjam stoft ze voor je af en houdt ze onder de loep van een 21-eeuwse twintiger. Welke lessen zitten er voor ons in verstopt? Luister en ontrafel!

Jongerenklooster podcast aflevering 6: Mag je dan daten? De gelofte van zuiverheid

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 6: Mag je dan daten? De gelofte van zuiverheid
Loading
/

Op het moment dat je aan je omgeving bekend maakt dat je tijdelijk in een klooster gaat wonen komt vrijwel zeker de volgende vraag: mag je dan wel daten? Iedere aspirant religieus legt namelijk voor dat hij zich voor eeuwig aan een kloostergemeenschap verbindt en intreedt een gelofte af. Hij belooft onder andere trouw aan drie evangelische raden: gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Wat bezielt een aspirant monnik om dit te doen en wat kunnen twintigers in het moderne leven met deze drie geloften? Vandaag sluiten we dit blok van drie af met de gelofte van zuiverheid. Waarom zou je de mogelijkheid opgeven om met één vaste partner door het leven te gaan? Hoe deden wij dat eigenlijk in het jongerenklooster?

Jongerenklooster podcast aflevering 5 (deel 2): Geld zat? De gelofte van armoede

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 5 (deel 2): Geld zat? De gelofte van armoede
Loading
/

Vandaag duiken we de diepte in van de eeuwigheid. Iedere aspirant religieus legt voor dat hij zich voor eeuwig aan een kloostergemeenschap verbindt en intreedt een gelofte af. Hij belooft onder andere trouw aan drie evangelische raden: gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Wat bezielt een aspirant monnik om dit te doen en wat kunnen twintigers in het moderne leven met deze drie geloften? Deze week gaan we verder met de gelofte van armoede. Want waarom zou je in Godsnaam beloven voor altijd arm te zijn en terwijl God zoveel moois gemaakt heeft om rijkelijk van te genieten?

Jongerenklooster podcast aflevering 5 (deel 1): Geld zat? De gelofte van armoede

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 5 (deel 1): Geld zat? De gelofte van armoede
Loading
/

Deze week duiken we de diepte in van de eeuwigheid. Iedere aspirant religieus legt voor dat hij zich voor eeuwig aan een kloostergemeenschap verbindt en intreedt een gelofte af. Hij belooft onder andere trouw aan drie evangelische raden: gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Wat bezielt een aspirant monnik om dit te doen en wat kunnen twintigers in het moderne leven met deze drie geloften? Vandaag gaan we verder met de gelofte van armoede. Want waarom zou je in Godsnaam beloven voor altijd arm te zijn en terwijl God zoveel moois gemaakt heeft om rijkelijk van te genieten?

Jongerenklooster podcast aflevering 4 (deel 1): Waarom? De gelofte van gehoorzaamheid

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 4 (deel 1): Waarom? De gelofte van gehoorzaamheid
Loading
/

Deze week duiken we de diepte in van de eeuwigheid. Iedere aspirant religieus legt voor dat hij zich voor eeuwig aan een kloostergemeenschap verbindt en intreedt een gelofte af. Hij belooft onder andere trouw aan drie evangelische raden: gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Wat bezielt een aspirant monnik om dit te doen en wat kunnen twintigers in het moderne leven met deze drie geloften? Vandaag beginnen we met de eerste gelofte, gehoorzaamheid. Want waarom zou je in Godsnaam beloven voor altijd gehoorzaam te zijn aan een overste, terwijl dat tegen eer en geweten in kan gaan?

Jongerenklooster podcast Bronteksten 1 : The Cloud of Unknowing

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast Bronteksten 1 : The Cloud of Unknowing
Loading
/

Eéns in de vier weken maken we een uitstapje van onze gebruikelijke podcast format en gaan we de diepte in met een brontekst.. In de serie ‘Bronteksten’ word je in zo’n 20 minuten meegenomen naar de bronnen van de kloostertraditie: teksten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kloosterleven, geschreven als inspiratie voor de jongeren van toen. Obscure pareltjes of grote namen, zuster Mirjam stoft ze voor je af en houdt ze onder de loep van een 21-eeuwse twintiger. Welke lessen zitten er voor ons in verstopt? Luister en ontrafel!

Jongerenklooster podcast aflevering 3 (deel 2): In gesprek met zuster Nadia Kroon

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 3 (deel 2): In gesprek met zuster Nadia Kroon
Loading
/

BELANGRIJK: Deze podcast is om kwaliteitsredenen in tweeën gesplitst. Het eerste deel van de podcast eindigt halverwege het gesprek en gaat dan door in deel twee. In de titel en beschrijving wordt duidelijk aangegeven of het om het eerste of tweede deel gaat. Wees gewaarschuwd, doch niet bevreesd als u mogelijk in het midden van een gesprek valt. Dan kunt u simpelweg op de vorige podcast klikken om bij het begin te beginnen. Veel luisterplezier! In deze aflevering zijn we te gast bij Nadia Kroon. Nadia was een tijdje ingetreden in Casella en is nu op zoek naar een nieuw klooster. We gaan in gesprek over onze ervaringen. Waarom zou je nu willen intreden? Hebben kloosters de toekomst? En kun je ook in het klooster last hebben van FOMO (fear of missing out)?

Jongerenklooster podcast aflevering 3 (deel 1): In gesprek met zuster Nadia Kroon

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 3 (deel 1): In gesprek met zuster Nadia Kroon
Loading
/

BELANGRIJK: Deze podcast is om kwaliteitsredenen in tweeën gesplitst. Het eerste deel van de podcast eindigt halverwege het gesprek en gaat dan door in deel twee. In de titel en beschrijving wordt duidelijk aangegeven of het om het eerste of tweede deel gaat. Wees gewaarschuwd, doch niet bevreesd als u mogelijk in het midden van een gesprek valt. Dan kunt u simpelweg op de vorige podcast klikken om bij het begin te beginnen. Veel luisterplezier! In deze aflevering zijn we te gast bij Nadia Kroon. Nadia was een tijdje ingetreden in Casella en is nu op zoek naar een nieuw klooster. We gaan in gesprek over onze ervaringen. Waarom zou je nu willen intreden? Hebben kloosters de toekomst? En kun je ook in het klooster last hebben van FOMO (fear of missing out)?

Jongerenklooster podcast aflevering 2 : Rust en stilte

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 2 : Rust en stilte
Loading
/

Van ruis in je hoofd naar rust in je hart, een podcast over de zoektocht naar rust en stilte in het klooster. Over de onrust die loskomt in de stilte, en zoals altijd over de zoektocht naar God in de stilte

Jongerenklooster podcast aflevering 1 : Wat neem je mee uit twee jaar Jongerenklooster?

Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Seizoen 1 Jongerenklooster Podcast
Jongerenklooster podcast aflevering 1 : Wat neem je mee uit twee jaar Jongerenklooster?
Loading
/

Als twintiger twee jaar in een klooster wonen in een bos, op afstand van de bewoonde wereld, dat doet iets met je. We gaan in gesprek over twee pioniersjaren in het jongerenklooster, over rust en chaos en over de zoektocht naar God.